Suntem îndreptăţiţi să:

  • Efectuăm traduceri autentificate, dispunem de capacităţi de traducător autorizat şi lector autorizat.

  • În cazul comenzilor pe bază de hârtie biroul nostru listează traducerea efectuată, pune ştampilă şi semnătură şi anexează Clauza de Angajare a Răspunderii. În caz de solicitare oferim gratuit şi o variantă electronică a traducerii! După expirarea comenzii procedăm la  distrugerea materialelor electronice!


§  Ordinul Consiliului de Miniştri nr. 24/1986. (VI. 26.) privind traducerile şi interpretariatul  § -Valid din: 01.10.2009 –articolul 6/A. Traducătorii – lectorii autorizaţi sunt îndreptăţiţi  § - La traducerea autentificată a Certificatelor constatatoare emise de către Oficiile Registrului Comerţului şi a datelor care vor fi înregistrate la ORC, a înscrisurilor societăţilor comerciale  – la opţiunea Clientului – în oricare limbă oficială a Uniunii Europene Conform articolului  6/A.,  7. (1) acest Ordin intră în vigoare la 1 iulie 1986. Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii se îngrijeşte de aplicarea sa. §  

Copyright© 2009 ALL Languages Translation Kft. Toate drepturile rezervate!

 .